Hatékonyságnövelés, költségcsökkentés és biztonságosabb működés – e három területen nyújt segítséget a márkafüggetlen TruckLOG flottamenedzsment rendszer. Amennyiben teljes ellenőrzés alatt kívánja tartani a vállalaton belüli anyagmozgatást, hatékonyan, költségtudatosan és biztonságosan kívánja üzemeltetni a targoncáit, akkor a TruckLOG targonca menedzsment- és információs rendszerre van szüksége.

Előnyök az Önök számára: csökken az ütközések száma, csökken a targoncákkal okozott károk mértéke, csökkennek a működési és üzemeltetési költségek, nő a törvényi biztonsági előírásoknak való megfelelés, megszűnik a jogosulatlan géphasználatból eredő problémák, és biztosítható a targoncakezelők elszámoltathatósága, nyomon követhetősége.
A rendszer szolgáltatta adatok és elemzések felhasználásával folyamatosan növelni tudja a belső logisztika hatékonyságát, és optimalizálni tudja a meglévő folyamatait.

A rendszer elemeiTK5

 • TruckLOG (TK5) érintőképernyős fedélzeti eszköz (targoncára szerelve)
 • Kezelői, Manager és Engineer azonosító kártyák (különböző jogosultságokkal)
 • Ütközés érzékelő szenzor
 • Kommunikációs hálózat: co-ordinator, router
 • EVO szoftver (webes eléréssel)

A rendszer funkciói, főbb előnyei

  • Kártyás targoncaindítás és kezelő azonosítás
   A rendszer installálása után a targoncák csak személyre szóló azonosító kártyával indíthatók és használhatók, a gyári indító kulcs nem szükséges a továbbiakban. Minden kezelőnek, felelős vezetőnek és szervizmérnöknek saját egyedi kártyája van, ez biztosítja az egyéni jogosultságokat és felelősséget.
   Előnyök: A rendszer az azonosító kártyák használatával megteremti annak a feltételét, hogy csak a megfelelő engedéllyel és képzettséggel rendelkező felhasználók vezessék a targoncákat. A rendszer kezeli, hogy kinek, milyen típusú targoncára van jogosultsága, mely targoncákat használhatja. Ezáltal kiküszöbölhetők az illetéktelen használatból eredő károk, többlet költségek és esetleges hatósági munkavédelmi büntetések.
  • Digitális emelőgép napló
   A targonca indítása előtt a gépre szerelt TK5 fedélzeti eszköz megjeleníti a kötelező műszakos ellenőrzőlistát. A targonca beindításához a kezelő köteles megválaszolni a kérdéslistát igen/nem válaszokkal (pl. Van-e olajfolyás?). A rendszer naplózza a válaszokat, és ezek függvényében automatikus kimeneti eseményeket generál: normál üzemmódban indíthatóvá teszi a targoncát, naplózza a hiányosságokat és üzenetet küld a vezetésnek, súlyos esetben blokkolja a targoncát és üzemen kívül helyezi a gépet. A kérdések listája szabadon szerkeszthető és targonca csoportonként testre szabható.
   Előnyök: Az ellenőrzőlista használatával a vállalati, gyártói és törvényi előírások betartása megkerülhetetlenné válik, így elkerülhetők a munkavédelmi hatósági büntetések is. A rendszer használatával az üzemeltetés időben értesül a hibákról és a szükséges javításokról. Az időben jelzett hibák, hiányosságok kijavítása számszerűsíthető megtakarítást eredményez, továbbá megelőzhetővé válnak a nagyobb meghibásodások. Az elektronikus lista használatával megszűnik a körülményes papíralapú adminisztráció, az adatok a rendszerben visszakereshető módon tárolódnak. A kezelők között megteremtődik az elszámoltathatóság lehetősége, miután a meghibásodások, károk, hiányok kezelőkhöz kötődnek (a kezelő nem tudja áthárítani, vagy megosztani a felelősségét, a javítás költsége jogos esetben akár át is hárítható a munkavállalóra). A rendszer használata pozitívan hat a targoncakezelői attitűdre, továbbá az elszámoltathatóság/felelősségre vonás visszatartó erővel bír.
  • Ütközés érzékelés és riportálás
   A targoncával okozott, vagy a targoncában bekövetkezett ütközéseket egy beépített szenzor érzékeli, folyamatosan méri, és a kezelői adatokkal együtt naplózza. Az ütközések ereje három szabadon állítható értékhatár alapján alacsony, közepes és erős kategóriákba sorolhatók. Erős ütközés esetén a rendszer blokkolja a targonca működését, és egy előre beállított késleltetési idő után üzemen kívül helyezi a targoncát (VehicleOffRoad – VOR állapot). A VOR állapotot csupán megfelelő jogosultsággal rendelkező Manager, vagy Engineer kártyával lehet feloldani.
   Előnyök: Az ütközések kontrollja megteremti az elszámoltathatóság és a targoncakezelői felelősségre vonás lehetőségét, ami pozitívan hat a targoncakezelők hozzáállására és targoncavezetési kultúrájukra. A rendszer használata csökkenti a felmerülő károk mértékét, mind a közvetlen károk (targoncában, épületben, árukban, készletekben), mind a közvetett károk (pl. termelés kiesés, szállítási határidő csúszása, kötbér) esetében. A rendszerben naplózott és visszakereshető adatok alapját képezhetik a kezelők minősítésének (pl. jutalmazás, büntetés), és különböző mutatókon keresztül beépíthetők a munkatársak javadalmazási rendszerébe.
  • Tétlenségi állapot-, üzemen kívüli állapotkezelés
   Amennyiben a kezelő nem használja a targoncát (nem halad vagy emel), egy előre meghatározott tétlenségi időkorlát (időhatár) után a rendszer kikapcsolja a targoncát.
   Előnyök: A targonca automatikus kikapcsolásával elkerülhető a targoncák illetéktelen használata, csökken az üzemanyag- és energiafogyasztás, csökken az üzemóra, így a karbantartási és javítási költségek is alacsonyabb szintre szoríthatók. A költségek csökkentése mellett környezettudatos üzemeltetés valósítható meg a feleslegesen működésben lévő targoncák visszaszorításával.
   A targoncák használata erős ütközés vagy súlyos műszaki hiányosság észlelése mellett – gazdasági, biztonsági, vagy egyéb okokból is letiltható/blokkolható. A targoncát üzemen kívüli állapotba (VOR állapot) csak erre jogosult menedzser vagy szerviz technikus helyezheti, illetve csak ők oldhatják fel ebből az állapotból.
   Előnyök: A targonca üzemen kívül helyezésével súlyos meghibásodásokat és baleseteket lehet megelőzni, továbbá menedzselhetővé válik a tartalék targoncák felhasználása, elkerülve ezáltal a plusz költségek felmerülését.
  • Működési adatok rögzítése, hatékonyság elemzés
   A rendszer minden targoncánál egyedileg méri a ki- és bekapcsolt és a működési állapot (emelés vagy haladás) időtartamát, továbbá kezelőhöz kötötten naplózza az adatokat. Az adatok a kommunikációs hálózat segítségével a központi számítógépen, adatbázisban kerülnek letárolásra webes eléréssel.
   A fenti működési adatok mellett – egyedi igény szerint – további állapot mérési lehetőségekkel is kiegészíthető a rendszer (pl. üres/terhelt állapot mérése, motor olajnyomás mérése, hűtővíz hőmérséklet mérése).
   Előnyök: A naplózott működési tény adatok alapján a vezetés számára elemezhetővé válik a teljes targonca flotta kihasználtsága és a targoncakezelők munkavégzési hatékonysága. Az adatok alapján azonosíthatóvá válnak a kihasználatlan, illetve a túlterhelt kapacitások, felülvizsgálható és optimalizálható a targoncák elosztása (melyik üzemegységben, mennyi, milyen típusú targoncát, mikor használnak). Az optimalizált – legtöbb esetben csökkenéssel járó – targonca flotta méret alacsonyabb beruházási igényt és alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségeket eredményez. A pontos kihasználtság információk alapján elkerülhetők az indokolatlan új targonca beszerzések. Az optimalizálás mellett az elérhető adatok megteremtik az összehasonlíthatóság lehetőségét, összemérhetővé válnak a különböző üzemegységek, műszakok és targoncakezelők közötti a teljesítmények. A mért adatok és mutatók a vállalat teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerébe is beépíthetők, így pozitív irányba befolyásolható a vállalat teljes működése.
  • Karbantartás menedzsment, üzemóra számlálás
   A rendszer az installáláskor megadott aktuális üzemóra beállítása után folyamatosan számolja az üzemórát. Ez a funkció biztosítja az üzemórához kötött események, például kötelező szerviz esedékességének jelzését. A következő esedékes szerviz üzemórában kerül megadásra, az elvárt figyelmeztetési üzemóra állással együtt. A közeledő szervizről a rendszer üzenetet jelenít meg a TK5 képernyőjén, továbbá igény szerint üzenetet (email, SMS) küld a felelős vezetőnek és szerviz szolgáltatónak. Hasonlóan kezeli a rendszer az elmulasztott esedékes szervizt, beállítástól függően akár üzemen kívül (VOR állapotba) helyezi a targoncát. A rendszerben időponthoz kötött események, például szerkezeti és fővizsgálatok időpontjai is megadhatók.
   Előnyök: Megvalósíthatóvá válik az átlátható üzemóra nyilvántartás és a tényleges rendelkezésre állás mérése. A karbantartások ütemezése szorosan hozzáköthetővé válik a tényleges üzemórához (nem pedig a naptári fordulónapokhoz), ezáltal megvalósítható, hogy csak a ténylegesen szükséges karbantartások kerüljenek elvégezésre. A megfelelően ütemezett karbantartások csökkentik a karbantartási költségeket. A rendszer által kikényszeríthetővé válik az időben elvégzett megelőző karbantartások, ami a váratlan meghibásodások és termeléskiesés számának csökkenéséhez vezet.
  • Üzenetküldés, automatikus figyelmeztetések
   A rendszer kétirányú, valós idejű üzenetküldéssel megteremti a gyors reagálás lehetőségét. Szabadon szerkeszthető, szöveg formájában üzenet küldhető a targoncának (a kiválasztott targoncán jelenik meg az üzenet), vagy a kezelőnek (a kezelő által vezetett targoncán jelenik meg az üzenet). Válaszként a kezelő az érintőképernyő segítségével nyugtázhatja, elfogadhatja az üzenetet. Például: „A targoncát hozza az 1-es üzembe!”, vagy „Jelentkezzen a műszakvezetőnél!”
   A rendszer automatikus figyelmeztető, emlékeztetőüzenet küldő funkciója lehetővé teszi, hogy meghatározott eseményeknél előre beállított automatikus üzenetet kerüljön kiküldésre az érintetteknek (pl. műszakvezető, menedzser, szerviz technikus). Az üzenet formája lehet e-mail és/vagy SMS is. Gyakran használt funkció például az erős ütközés esetén email küldése a menedzsernek, továbbá SMS küldés a műszakvezetőnek, vagy esedékes szerviz előtt 30 órával email küldése a szerviz szolgáltatónak.
   Előnyök:Elkerülhető a hiányzó targonca vagy ember miatt a gyártási folyamat megakadása. Javul a munkafegyelem. Érintettek (műszakvezető, menedzser, szerviz technikus) időben történő tájékoztatása prompt beavatkozást tesz lehetővé. A gyors beavatkozás lehetővé teszi a súlyos meghibásodások megelőzősét, és a felmerülő többletköltségek minimalizálását.
  • Elemzések, riportok
   A rendszer által mért és naplózott adatokból az EVO szoftveren belül standard elemzések és riportok állíthatók elő. A felhasználó összesített és lefuttatható kimutatásokkal képes a vállalat anyagmozgatási hatékonyságát elemezni (pl. targonca és kezelő kihasználtság, ütközések targoncák és kezelők szerint, műszakos ellenőrzés targoncánként, hibák típusa). A riportok egyedi és összesített formában is elérhetők, kinyomtathatók. Az adatok további felhasználás céljából Excelbe exportálhatók.
   Előnyök: A rendszer a mért adatokat és eseményeket a felelős vezető számára gyorsan, áttekinthető és érthető formában, valós időben mutatja be. Az információk online elérése gyors beavatkozást tesz lehetővé, és a hatékonyság növelési akciók kiindulópontjaként tud szolgálni. A standard riportok a szervezeten belül könnyen megoszthatók, kommunikálhatók.
  • GPS alapú kültéri nyomkövetés
  • Speed Zoning: automatikus sebességkorlátozás zónák szerint

Legyen szó bármilyen gyártmányú, típusú targoncáról (emelőgépről), rendszerünk egységes megoldást nyújt az Önök vállalata számára.

Lépjen velünk Kapcsolatba, ha az anyagmozgatás terén keres modern, innovatív, intelligens targonca megoldást.

Kapcsolat
iTruck Solutions Kft.
1044 Budapest,
Ipari Park u. 10.
Telefon: +36-30-642-8345
E-mail: info@itrucksolutions.hu
Keresés
Bemutató-film
Tekintse meg TruckLOG Targonca Flotta Menedzsment rendszerünk angol nyelvű videóját: